Tästä blogista löydät vinkkejä ensimmäisen ESEF-raportin budjetin suunnitteluun. Jos sinulla on kysyttävää, löydät yhteystietomme tämän sivun alaosasta – autamme ja kerromme mielellämme lisää!

Mitkä ovat ESEF-raportoinnin kustannusvaikutukset?

Ensimmäisen ESEF-raportin luominen on työläin ja vaatii valitun järjestelmän lisäksi myös sisäisiä resursseja – siksi kokonaiskustannus ensimmäisen ESEF-yhteensopivan raportin osalta suurin. ESEF-raportoinnin kokonaiskustannus koostuukin monesta elementistä; järjestelmästä, käytetyistä sisäisistä resursseista, mahdollisten asiantuntijoiden käyttämisestä sekä mahdollisesta tilintarkastuksesta. Järjestelmän valinnassa kannattaa miettiä millaiseen lopputulokseen haluaa päästä – haluaako samalla tehostaa raportin työstöprosesseja, haluaako raportin olevan visuaalinen kuten taitettu vuosikertomus vai riittääkö pelkistetty järjestelmästä printattu ESEF-raportti numeroineen ja XBRL-merkintöineen.

Budjetti XBRL- ja ESEF-asiantuntemukselle

Riippuen yrityksen sisäisistä resursseista ja asiantuntemuksesta, saattaa harkittavaksi nousta myös tarve ulkoisen asiantuntijan käyttämisestä XBRL- ja ESEF-taksonomian perehtymiseen. Tämä kannattaa huomioida osana budjetointia.

Loppuvuonna 2019 CtrlPrintin järjestämien työpajojen perusteella voidaan yleisesti todeta, että tietotaito on hyvällä tasolla, mutta voi olla arvokasta saada projektin alkuun ohjeita myös XBRL- ja ESEF-asiantuntijoilta, kuinka taksonomiaa sovelletaan omassa yrityksessä.

Kuinka paljon ESEF-raportin työstäminen vie aikaa?

Loppuvuonna 2019 CtrlPrintin järjestämiin työpajoihin osallistui 30 yhtiötä, ja useimmat näistä kertoivat edistyneensä työpajojen aikana melko pitkälle oman konsolidoidun tilinpäätöksensä kartoittamisessa ESEF-taksonomiaa vasten, sekä XBRL-merkintöjen tekemisessä. Työpajat veivät aikaa noin 2-3 päivää. Suurimmassa osassa osallistuneista yrityksistä oli mukana useampi kuin yksi käyttäjä, jolla oli hyvät tiedot oman yhtiön tilinpäätöksestä sekä IFRS:stä.

Päälaskelmien merkitseminen tarkoittaa noin 100-250 tunnisteen lisäämistä tilinpäätöksen rivitietoihin. Tämän lisäksi tilinpäätökseen voi joutua lisäämään yrityskohtaisia laajennuksia, jotka pitää ankkuroida ESEF:n lähimpään muuttujaan. Yrityskohtaisia laajennuksia tilinpäätöksissä on arviolta noin 10-50%. Riippuen yrityksen toimialasta, tehdyt yrityskohtaiset laajennukset eroavat toisistaan, jolloin yritysten välisen tiedon vertailu heikentyy.

Työ ensimmäisen ESEF-raportin osalta kannattaa aloittaa mahdollisimman pian niin, että Q2 aikana on valittu järjestelmä ESEF-raportin työstämiseen sekä aloitettu perustaksonomiaan ja yrityskohtaisiin laajennuksiin perehtyminen.

Tilintarkastuksen kustannukset

Tilivuodesta 2020 alkaen arvopapereiden liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava virallinen tilinpäätös ja toimintakertomus muodossa, joka mahdollistaa sähköisen raportoinnin. Vielä tätä kirjoittaessa on epäselvää, tullaanko ESEF-raportti myös tilintarkastamaan – kuitenkin, koska XBRL-merkitty ESEF raportti on jatkossa virallinen muoto, se saattaa tulla kyseeseen. Tämä tarkentunee vielä vuoden 2020 aikana.

Kerromme mielellämme sekä CtrlPrint -yhteistyöalustasta, miten palvelumme auttaa työstämään viestinnälliset raportit entistä tehokkaammin visuaalisuudesta tinkimättä sekä siitä, miten ESEF-laajennusmoduulin avulla voidaan ESEF-raportin työstäminen kytkeä saumattomaksi osaksi normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösprosessia. Lähetä kysymyksesi meille info-FI@ctrlprint.net, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.