Kiitos vielä osallistumisestasi webinaariimme Matka ESEF:iin – maaliviivan jälkeen 14.4.2021!

Kiinnostus tapahtuman aiheisiin oli suuri. Tapahtuman aikana oli mahdollisuus esittää yleisökysymyksiä – käytettävä aika oli kuitenkin rajallinen, joten lupasimme palata kysymyksiin, mikäli joihinkin jäi vielä vastaamatta. Samoista aiheista oli useampia kysymyksiä, joten alla vastaukset esitettyihin kysymyksiin aihealueittain koottuna:

Mitkä tiedostomuodot tiedotevarastoon ja omille verkkosivuille:

Webinaarin aikana kävimme keskustelua siitä, mitkä tiedostomuodot vuosiraportista/ tilinpäätösdokumenteista tulee julkaista tiedotevarastoon ja mitkä versiot tallentaa yhtiöiden omille verkkosivuille.

Vuoden 2020 osalta yhtiöt julkaisivat vielä vapaaehtoisesti ESEF-vaateen mukaisen XHTML-raportin Zip-tiedostona tiedotevarastoon tiedotteen liitetiedostona PDF-muotoisen raportin kanssa. Samassa tiedotteessa liitetiedostona olivat siis ESEF-raportin Zip-paketti sekä PDF. Nämä julkaistut kokonaisuudet kieliversioineen täytyy löytyä myös yritysten nettisivuilta, kuten Minna Toiviainen Finanssivalvonnasta vahvisti webinaarin aikana.

Yhtiöiden tulee siis arvopaperimarkkinalain mukaisesti tallentaa tiedotevarastoon julkaistut raportit myös omille verkkosivuille. Tämä tarkoittaa jo vuoden 2020 osalta julkaistun PDF:n sekä vapaaehtoisesti julkaistun ESEF-raportin Zip-tiedoston tallentamista helposti ja selkeästi löydettäväksi yhtiöiden verkkosivuille, esimerkiksi sijoittajat -osioon. Jatkossa ESEF-muodon julkaisu sekä tiedotevarastoon että verkkosivuille on pakollista ja PDF-tiedoston vapaaehtoista.

Lisäksi yhtiö voi halutessaan laittaa omille verkkosivuille saataville samaisesta julkaistusta XHTML-tiedostosta version, jossa on Inline Viewer -ohjelma mukana. Tällöin lukija voi tarkastella tiedostoon upotettuja XBRL-merkintöjä ihmissilmin ilman mitään erillistä ohjelmistoa.

Me CtrlPrintissä uskomme, että tulevina vuosina Inline Viewer -version käyttö tulee yleistymään ja suosittelemme lisäämään myös tässä muodossa olevia XHTML-tiedostoja saataville yhtiöiden verkkosivuille. CtrlPrintissä Inline Viewer -versio XHTML-dokumentista muodostuu automaattisesti ja on siten helposti lisättävissä sille sopivaan paikkaan verkkosivuille.

Webinaarissa keskusteltu kahden PDF:n tarve:

Webinaarissa keskustelimme myös vuoden 2020 julkaistujen raporttien osalta siitä, että julkaistuissa raporteissa olisi tullut olla merkintä, mikä julkaistuista formaateista on virallinen tilinpäätösraportti sisältäen hallituksen toimintakertomuksen.

Tämä kahden PDF:n problematiikka koski vuotta 2020 ja enemmän ESEF-ratkaisuja, joissa XHTML-raportti muodostuu vuosiraportin PDF-tiedostosta – tällöin joko julkaistussa PDF:ssä tai ESEF-raportin XHTML-konversioon käyttämässä PDF:ssä olisi tullut olla merkintä, onko tämä formaatti virallinen vai ei. Kuten paneelikeskustelun aikana keskusteltiin, tämän asian suhteen ei vuoden 2020 osalta kuitenkaan oltu esimerkiksi tilintarkastajan varmennuksessa tarkkoja – olihan ESEF-raporttien julkaisu vuodelta 2020 vapaaehtoista.

Kahden PDF:n problematiikka tulee poistumaan vuonna 2021 myös PDF-pohjaisista ESEF-ratkaisuista ESEF-raportoinnin muuttuessa pakolliseksi. Tällöin julkaistu ESEF-raportti on yksiselitteisesti arvopaperimarkkinalain mukaisesti ainoa virallinen tilinpäätös, joka yhtiön hallituksen tulee olla myös hyväksynyt ja allekirjoituksella vahvistanut. Onkin hyvä huomioida jatkossa, että julkaistaessa myös PDF-muotoisia raportteja ESEF-raportin rinnalla, tulee niiden tilinpäätösosion olla tietosisällöllisesti täysin yhteneväiset julkaistun, virallisen ESEF-raportin kanssa.

Voiko jatkossa sisällyttää myös pörssitiedotteen Zip-tiedostoon:

Ei voi. Tiedotevarastoon lähetettävä virallinen zip-paketti saa sisältää vain ESEF-vaateen mukaiset yrityksen tekniset metatieto- ja taksonomiatiedostot kansiohierarkiassa sekä yhden XHTML-tiedoston – ei mitään muuta. Jos yritys julkaisee raportin useammalla kielellä, tulee eri kieliversiot olla omissa zipeissään ja zipin nimestä täytyy löytyä kieltä kuvastava lyhenne.

Hyväksyykö verottaja Zip-tiedostoa tilinpäätökseksi:

Ei hyväksy ainakaan vielä. Toistaiseksi ESEF-muotoinen tilinpäätös on pätevä vain kansalliseen tiedotevarastoon.

Ohjeistus koskien zip-pakettien nimeämistä:

Pieni tarkennus myös webinaarissa mainittuun kansalliseen ohjeistukseen Zip-tiedostojen nimeämisestä. Tammikuun lopulla julkaistu kansallinen nimeämisohjeistus oli tehty yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa, jonka Nasdaq sovitusti oli yhtiöille tiedottanut. Ohjeistuksen mukainen muoto on LEI-tunnus-raportointikauden viimeinen päivämäärä-kielitunnus. Koska ohjeistus syntyi kohtalaisen myöhään ja ESEF-raportointiin liittyi muutakin epävarmuutta, käytännössä toteutunut Zip-pakettien nimeäminen on ollut kirjavaa. Kuitenkin on nyt hyvä, että ohjeistus kansallisesta nimeämiskäytännöstä on olemassa ja siihen osataan varautua aikaisemmin tulevissa ESEF-raportointikierroksissa, jolloin myös ESEF-raportointi on pakollista.

Kaikkiin mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaamme mielellämme sekä keskustelemme siitä, miten CtrlPrint voisi sopia teidän prosesseihinne ja miten toteuttaa ESEF-raportointi saumattomana osana vuosikertomus- ja tilinpäätösprosessia. Ota meihin yhteyttä info-FI@ctrlprint.net.