Vuodesta 2020 lähtien viralliset tilinpäätökset tulee raportoida perinteisen PDF:n sijaan XHTML-muotoisena ja XBRL-merkintöjen kera. Tämä mahdollistaa sen, että raportti on jatkossa sekä ihmissilmin, että konekielisesti luettavissa. ESEF-raportoinnin tarkoitus on yhdenmukaistaa Euroopanlaajuisesti julkisesti noteerattujen ja IFRS-laskenkäytäntöä noudattavien yritysten raportointia virallisen tilinpäätöksen osalta. Ensimmäisessä vaiheessa XBRL-merkintävaade koskee vain konsernin päälaskelmia, mutta se laajenee vuonna 2022 koskemaan myös tilinpäätöksen liitetietoja. Käytännössä tämä vaatimus ulottuu Suomessa yrityksiin, joilla on listattuna päälistalle osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita. Ajatus raportoinnin yhdenmukaistamisessa on kerrassaan mainio – se helpottaa raporteista saadun datan jatkokäyttöä sekä yritysten vertailua huomattavasti niin analyytikoille, sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille.

Kauniista loppuajatuksesta huolimatta ESEF-vaatimus aiheuttaa kuitenkin päänvaivaa raportoiville yhtiöille, kun mietitään, miten raportointi jatkossa tulisi toteuttaa. Kuulemiamme kysymyksiä ovat mm.
– mitä järjestelmäintegraatioita ja -vaatimuksia XBRL-merkintöjen ja ESEF-raportin tekeminen vaatii
– tuleeko luoda uusia sisäisiä prosesseja, jotta saadaan tuotettua viestinnällinen vuosikertomus tilinpäätöksineen kuin myös ESEF-raportti
– tehdäänkö erillinen ESEF-raportti viranomaisille ja viestinnällinen vuosikertomus tilinpäätöksineen verkkosivuille PDF:nä
– mikä on viestinnällisen vuosikertomuksen rooli jatkossa, vai tyydytäänkö vain siihen, että vuosikertomus ja tilinpäätös on jatkossa laskentajärjestelmän tuottama pelkistetty lukupaketti
– myöhästyykö uusien sisäisten prosessien vuoksi lukujen ym. tietojen saaminen viestinnälliseen vuosikertomukseen

Me CtrlPrintillä olemme ratkaisseet ESEF-vaatimuksen täyttämisen hieman eri tavalla kuin monet muut. ESEF ei meidän näkökulmastamme katsottuna ole irrallinen IT-projekti eikä se vaadi integraatioita talouden järjestelmiin. Meidän maailmassamme ESEF-raportin luominen on nykyiseen viestintään nähden vain lisäformaatti, jolla täytetään viranomaisvaade, mutta sen ei anneta rajoittaa vuosikertomuksen tai virallisen tilinpäätöksen viestinnällistä sisältöä ja visuaalisuutta. Viestinnällisellä vuosikertomuksella on hyvin tärkeä rooli yrityksen viestinnässä – onhan vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa yhtiön strategiasta ja sen toteuttamisesta, arvonluonnista, vastuullisuudesta sekä tietysti edellisen vuoden huippukohdista osakkeenomistajien lisäksi myös asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä omalle henkilöstölle. Vuosikertomuksella ja visuaalisella tilinpäätöksellä on myös paikkansa yhtiökokouksessa, jossa lakisääteinen tilinpäätös käydään läpi yhdessä osakkeenomistajien kanssa. Mielestämme onkin järkevää miettiä asiaa käyttötarkoitus ja lopputuote edellä eli millaisen tilinpäätöksen tai vuosikertomuksen yritys haluaa julkaista.

Pureudumme ratkaisuumme syvemmin webinaarissamme “Matka ESEF:iin – viimeiset kilometrit” 12.3.2020 klo 14:00-15:30. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, miten palvelumme avulla voit tuottaa ESEF-raportin saumattomana osana normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösraporttia, raportin visuaalisuudesta tinkimättä.

ILMOTTAUDU TÄSTÄ