Tiedätkö mitä muutoksia raportin sisältöön on tehty?
Ihminen sokeutuu helposti omalle työlleen ja siksi on hyvä, että raportin sisältöä tarkastelee useampi henkilö. On myös tehokasta korjata esimerkiksi kirjoitusvirhe heti, kun sellainen tulee tekstissä vastaan. On myös hyvä, että korjauksesta jää jälki, samoin kollegan tekemistä muutoksista. Kaikki muutokset tekstiin ja taulukoihin jäljittyvät meillä automaattisesti ja muutosten korostus nopeuttaa oikolukua. Versiohistoria pitää huolen siitä, että deletoitujakaan tietoja ei ole lopullisesti hukattu. Muista, että huoliteltua tekstiä kannattaa hyödyntää tulevissa raporteissa.

Tiedätkö, ovatko vielä julkaisemattomat tietosi turvassa?
Tietoturvaa ei aina tule ajatelleeksi, kun tietoja ja tiedostoja muokataan eri järjestelmissä ja rajapinnoissa. Palvelinten peilaamisen, tiedon kryptaamisen ja kirjautumislokien lisäksi on tärkeää, että yritys tietää, keitä tietoihin pääsevät henkilöt ovat ja miten he ovat järjestelmää käyttäneet. Meillä tietoturva on kaiken a ja o ja tästä osoituksena meillä on sekä ISO- että SOC-sertifikaatit ohjaamassa kaikkea toimintaamme. Meitä mitataan ja testataan jatkuvasti.

Ehditkö saada kaiken valmiiksi?
Tilinpäätöksen laatiminen on prosessi, jonka eri osapuolet, kuten sisällön laatijat, oikolukijat, kielenkääntäjät, johto, tilintarkastajat jne. tarvitsevat aikaa omalle työlleen ja mahdollisille korjauksille. Raportti kannattaa pilkkoa pienempiin osakokonaisuuksiin, jolloin sisällöstä vastaavat henkilöt voivat edistää omaa osuuttaan omaan tahtiin jo matkan varrella. Mitä aiemmin aloitetaan, mitä paremmin vastuut jaetaan ja mitä varhaisemmassa vaiheessa kokonaisuuden eri osasia osataan ottaa huomioon, sen parempi. Aina kaikkea ei pidä tehdä alusta saakka uudelleen.

Onko asiakastuki aina saatavilla?
ESEF-raportointi tuo mukanaan myös teknisen näkökulman raportointiin. Aiemmin ei ole tarvinnut huolehtia siitä, onko PDF teknisesti validi raportti vai ei. ESEF-raportointi lähtee liikkeelle siitä, että raportin on oltava validi XBRL-raportti ja vasta sen jälkeen tarkastellaan sitä, mitä se sisältää. Erilaiset validoinnit voivat tuntua hämmentäviltä ja teknisiltä, mutta hämmennystä voi lieventää varmistamalla, että ESEF-kumppanilla on nopea ja kattava tuki ja että palveluntarjoaja tarjoaa hyvät apuvälineet aineiston tarkasteluun. Meillä tuki kattaa prosessin kaikki osa-alueet InCopystä ESEFiin. Koulutamme kaikki käyttäjät ja varmistamme, että apu on aina lähellä – nyt myös suomenkielisenä.

Mikäli haluat kuulla lisää siitä, miten CtrlPrintin yhteistyöpalvelu tehostaa normaalia vuosikertomuksen tai tilinpäätöksen työstämistä ja yhdistää ESEF-vaateen mukainen XBRL-raportointi saumattomaksi osaksi normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösraportin valmistelua – ota meihin yhteys info-fi@ctrlprint.net, kerromme mielellämme lisää!