ESEF-raportoinnin käyttöönoton tilasta julkaistu

ESEF-raportointi (Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen formaatti) on sähköinen raportointimuoto, jossa säännellyillä markkinapaikoilla toimivat yhtiöt Euroopanlaajuisesti laativat vuosittaiset taloudelliset raporttinsa yhtenäisessä sähköisessä muodossa (XHTML) sekä keskenään paremmin vertailtavissa ja nopeammin koneiden hyödynnettävissä olevassa muodossa.

Alunperin ESEF-raportointivaade oli aikataulutettu pakolliseksi alkaen vuoden 2020 vuosiraportoinnista, mutta COVID-19 pandemian vuoksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet vuoden lykkäysmahdollisuudesta siten, että ESEF-raportointi on pakollista vasta 1.1.2021 alkaen. Joulukuussa 2020 ilmoitetusta lykkäysmahdollisuudesta huolimatta Finanssivalvonta on suositellut yhtiöitä jatkamaan jo alkaneiden projektien edistämistä, jotta yhtiöt ovat valmiimpia tulevaan vuoden 2022 laajennettuun vaatimukseen, jolloin myös liitetiedot tulevat merkittäväksi.

XBRL Suomi on aiemmin teettänyt kaksi tutkimusta ESEF-raportoinnin käyttöönoton tilasta liikkeellelaskijoiden keskuudessa, mutta nyt tammikuussa 2021 myös eri palvelutoimijoiden keskuudessa. XBRL Suomen teettämään tutkimukseen osallistui yhteensä 6 palvelutoimijaa, joiden yhteenlaskettu asiakaskunta kattoi yhteensä 122 ESEF-raportointivaatimuksen piiriin kuuluvaa liikkeellelaskijaa Suomessa. Lykkäysmahdollisuudesta huolimatta oli ilo nähdä, että 43% kyselyyn osallistuneiden palvelutoimittajien asiakaskunnasta olivat jo tammikuussa 2021 suorittaneet ESEF-raportoinnin käyttöönoton, ja vain 2% vastanneiden asiakaskunnasta eivät vielä olleet aloittaneet omaa ESEF-projektiaan.

CtrlPrint osallistui XBRL Suomen tutkimukseen myös. XBRL Suomen teettämä tutkimus kokonaisuudessaan sekä täydellisempi blogi aiheesta löytyy XBRL Suomen verkkosivuilta: Klikkaa tästä.